verwerking persoonsgegevens

Quality halal meat in Vlees B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

  • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
  • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
  • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
  • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

ONZE GEGEVENS:

Quality halal meat de leverancier voor uw diverse vlees
Industrieweg 99D, 3044 AS Rotterdam

KvK-nummer: 62608924
Iban-nummer:
www.qualityhalalmeat.nl
info@qualityhalalmeat.nl

DE LEVERANCIER VOOR UW DIVERSE VLEES