Hallal

banner halal

Wat is halal?

Halal keurmerken staan op vlees van dieren die geslacht zijn volgens de Islamitische wetten. 

Halal staat voor alles wat door de Koran als goed en rein kan worden gezien. Ook al het eten uit de zee, groenten,  fruit en alle  dranken , behalve  alcohol   zijn voor moslims halal of rein. Diverse organisaties houden zich bezig met het keuren van halal vlees en halal vleesproducten. Zij hebben onderling soms een andere interpretatie van de regels op gebied van slachten.

Halalvlees

Of voedsel halal is, wordt bepaald door de oorsprong, de manier van slachten en de bereidingswijze. Halalvlees is vlees van een beperkt aantal toegestane dieren, die volgens de islamitische voorschriften ritueel zijn geslacht. Zo moeten dieren tijdens de halal slachting richting Mekka staan en spreekt de slachter de woorden Bismillah, Allahoe Akbar uit (in naam van God, God is de grootste). Reine dieren zijn koeien, runderen, kalveren, schapen, geiten en pluimvee. Ook vis is halal.

Verdoofd slachten: is het vlees dan nog halal?

Het doven tijdens het halal slachten is niet verboden zolang het dier nog leeft voor het slachten begint. Echter, er mag geen sprake zijn van kwelling bij het dier door het gebruik van verdoving. Een verdoving die toegediend kan worden door een spuit of een drankje zou bijvoorbeeld wel mogen, terwijl verdoving die het dier pijn zou kunnen opleveren niet toegestaan is.

hallal

banner halal